Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: vernietiging eigen aandelen

Conform artikels 7:215 en volgende van de Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft  de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021 aan de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage zijn goedkeuring gegeven om over te gaan tot de terugkoop van eigen aandelen. De 18.837 aandelen, die tot 8 maart 2023 werden gekocht,  werden door notariële akte van 14 juni 2023 vernietigd.

Wijzigingen in aandelen en kapitaal zijn als volgt:

 

Voor 14/06/2023

Op 14/06/2023

Aandelenkapitaal (in euro)

84.410.824,72

84.410.824,72

Aantal uitstaande aandelen (met stemrecht)

1.677.346

1.658.509

Noemer in het kader van de transparantiewetgeving

1.677.346

1.658.509

Cie du Bois Sauvage: vernietiging eigen aandelen

Notariële akte van 14.06.2023 (in het Frans)