Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 09/10/2023 tot 13/10/2023

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 09/10/2023 tot 13/10/2023 :

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 13/10/2023, bedroeg het aantal sinds 2 oktober 2023 teruggekochte aandelen  873 (0,1 % van het totaal aantal aandelen) voor een bedrag van €  243 086,00. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 09/10/2023 tot 13/10/2023