Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2023

RESULTATEN

  • Het bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de reële waarde en waardeverminderingen bedraagt EUR 32,9 miljoen tegenover EUR 41,0 miljoen in 2022.
     
  • Nettoresultaat aandeel van de groep van EUR -27,8 miljoen tegenover EUR 108,1 miljoen in 2022.

INTRINSIEKE WAARDE

  • De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt EUR 543,7 op 31 december 2023, tegenover EUR 558 op 31 december 2022.

DIVIDEND

  • Voorgesteld bruto dividend van EUR 8,20 per aandeel, tegenover EUR 8,00 per aandeel op 31 december 2022.

Terugkoop van eigen aandelen

  • Compagnie du Bois Sauvage gaat door met haar programma van inkoop van eigen aandelen.

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2023