Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2024 werden alle agendapunten goedgekeurd

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2024 werden alle agendapunten goedgekeurd waaronder ook de uitkering van een bruto dividend van EUR 8,20 per aandeel.

Compagnie du Bois Sauvage heeft op 24 april 2024 haar Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden. De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

De Gewone Algemene Vergadering heeft onder meer beslist om een bruto dividend uit te keren van EUR 8,20 per aandeel (ISIN BE0003592038).

Het nettobedrag na aftrek van de roerende voorheffing is EUR 5,74 en zal op 6 mei 2024 worden uitbetaald (ex-date 2 mei 2024 - record date 3 mei 2024).

De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2023 is Euroclear Belgium.

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig

Cie du Bois Sauvage: Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2024 werden alle agendapunten goedgekeurd