Communiqués de presse

Alle agendapunten werden goedgekeurd tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2019 waaronder ook de uitkering van een bruto dividend van EUR 7,70 per aandeel

Compagnie du Bois Sauvage hield op 24 april 2019 haar Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders in haar hoofdzetel. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website geraadpleegd worden (in het Frans).

https://www.bois-sauvage.be/fileadmin/user_upload/Documents/AG_FR/AGO2019/PVAGO2019.pdf

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te keren van EUR 7,70 per aandeel (ISIN BE0003592038). Het nettobedrag na aftrek van de roerende voorheffing is EUR 5,39 en zal op 6 mei 2019 worden uitbetaald (ex-date 2 mei 2019 - record date 3 mei 2019). De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2018 is Euroclear Belgium.

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig

Alle agendapunten werden goedgekeurd tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2019 waaronder ook de uitkering van een bruto dividend van EUR 7,70 per aandeel