Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Terugkoop van eigen aandelen – 24/06/2019

Gereglementeerde Informatie 25/06/2019 17u45

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016.
Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 24 juni 2019.

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het oude Wetboek van vennootschappen, en zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Compagnie du Bois Sauvage op 24/06/2019 op indirecte wijze een inkoopverrichting van eigen aandelen te hebben uitgevoerd. Het aantal teruggekochte en niet geannuleerde aandelen bedraagt 8.012 voor een totaal bedrag van EUR 2.692.946,40. De converteerbare obligaties Entreprises et Chemins de Fer en Chine die buiten beurs (OTC) werden aangekocht in 2017 en 2018 en waarover sprake in ons jaarverslag 2018, werden op hun eindvervaldag geconverteerd naar aandelen Compagnie du Bois Sauvage. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

De informatie in deze webpagina werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze informatie, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig