Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Vernietiging van eigen aandelen

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007
Gereglementeerde informatie

Vernietiging eigen aandelen

Conform artikels 620 en 627 van de Wetboek van Vennootschappen heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2016 aan de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage zijn goedkeuring gegeven om over te gaan tot de terugkoop van eigen aandelen. De 8.012 aandelen, die in de periode van 21 januari 2017 tot 29 november 2019 inbegrepen werden gekocht, werden door notariële akte van 29 november 2019 vernietigd.

Wijzigingen in aandelen en kapitaal zijn als volgt:

Contact:
Benoît Deckers
Algemeen Directeur
Gsm: 0475 44 15 96

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig

Cie du Bois Sauvage : Vernietiging van eigen aandelen