Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Resultaten 2019

PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie

Cie du Bois Sauvage: Résultaten 2019 (niet-geauditeerd)

RESULTATEN

  • Het bedrijfsresultaat vóór overdrachten, wijzigingen in de reële waarde en waardeverminderingen bedraagt EUR 38,9 miljoen tegenover EUR 45 miljoen in 2018.
  • Nettoresultaat aandeel van de groep van EUR 62,7 miljoen tegenover EUR -16,5 miljoen in 2018.

INTRINSIEKE WAARDE

  • De intrinsieke waarde bedroeg EUR 467 per effect op 31 december 2019, tegenover EUR 403 op 31 december 2018.

DIVIDEND

  • Voorgesteld brutodividend van 7,80 EUR per aandeel (+1,3% ten opzichte van 2018).

 

Cie du Bois Sauvage: Resultaten 2019