Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Impact Covid 19

Gereglementeerde informatie

 

Zoals vermeld in het op 20 maart 2020 gepubliceerde jaarverslag 2019 (cf. www.bois-sauvage.be) volgt Compagnie du Bois Sauvage nauwlettend de situatie met betrekking tot de verspreiding van Covid-19. Haar prioritaire zorg gaat uit naar de gezondheid van haar medewerkers en van het personeel van de bedrijven die zij controleert of waarin zij invloed uitoefent.

 

Impact van Covid-19 op de activiteiten van de Groep

De verspreiding van het virus verstoort de activiteiten in verschillende mate bij de belangrijkste participaties van de Groep. In de aanloop naar Pasen is het verkoop bij de chocoladegroep (UBCM) zeer sterk gedaald. De eindejaarsverkopen, die traditioneel bepalend zijn voor de resultaten van de Groep, zullen dit jaar nog belangrijker zijn. De beursgenoteerde participaties, Umicore et Recticel hebben specifieke persberichten gepubliceerd. Tot slot zullen de vastgoedinvesteringen, welke in ontwikkeling zijn, enkele weken of maanden vertragingen oplopen ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

 

Cash positie

Compagnie du Bois Sauvage heeft een sterke financiële structuur met een geconsolideerde nettoschuldenlast buiten IFRS 16 van EUR 46,6 miljoen en een eigen vermogen van EUR 499 miljoen per 31 december 2019. De eerste betaling van haar langlopende schuld is voorzien in 2023. De vennootschap en de chocoladegroep UBCM beschikken over voldoende kredietlijnen en schuldcapaciteit.

 

2020-resultaten

De verspreiding van Covid 19 heeft de economische wereld in onzekerheid gestort. Deze zal een impact hebben op het resultaat van de Groep voor het boekjaar 2020. Heden is het niet mogelijk om deze impact te kwantificeren. Compagnie du Bois Sauvage blijft volle vertrouwen hebben in de kwaliteit van haar bestaande activa alsmede de ontwikkelingsvooruitzichten van de groep

 

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig