Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Alle agendapunten werden goedgekeurd tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2020 waaronder ook de uitkering van een bruto dividend van EUR 7,80 per aandeel

Compagnie du Bois Sauvage hield op 22 april 2020 haar Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders achter gesloten deuren volgens procedures die verenigbaar zijn met de maatregelen, getroffen naar aanleiding van de Covid-19-pandemie (artikel 6, lid 2 van het KB).

De antwoorden op de vragen van de aandeelhouders werden vóór de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders op de website gepubliceerd.

Alle aandeelhouders die een volmacht hadden neergelegd, werden op de Gewone Algemene Vergadering op correcte wijze vertegenwoordigd.

De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website geraadpleegd worden (in het Frans).

https://www.bois-sauvage.be/fileadmin/user_upload/Documents/AG_FR/AGO2020/PVAGO2020.pdf

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te keren van EUR 7,80 per aandeel (ISIN BE0003592038). Het nettobedrag na aftrek van de roerende voorheffing is EUR 5,46 en zal op 6 mei 2020 worden uitbetaald (ex-date 4 mei 2020 - record date 5 mei 2020). De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2019 is Euroclear Belgium.

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig

Cie du Bois Sauvage: Alle agendapunten werden goedgekeurd tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2020 waaronder ook de uitkering van een bruto dividend van EUR 7,80 per aandeel