Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Resultaten H1 2020

Bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de reële waarde en waardeverminderingen: EUR -1,1 miljoen t.o.v. EUR 7,0 miljoen op 30 juni 2019.

Nettoresultaat van de groep: EUR -1,0 miljoen t.o.v. EUR -25,6 miljoen op 30 juni 2019.

Intrinsieke Waarde per aandeel op 30 juni 2020 bedraagt EUR 446,9 miljoen t.o.v. EUR 467,4 op 31 december 2019.

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig
 

Cie du Bois Sauvage: Resultaten H1 2020