Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Bekendmaking van belangrijke deelneming per 3 december 2020 Gereglementeerde informatie

Bekendmaking van belangrijke deelneming per 3 december 2020

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Compagnie du Bois Sauvage n.v. een kennisgeving ontvangen i.v.m. de deelneming van de hoofdaandeelhouder als gevolg van de afwikkeling van de nalatenschap van de hoofdaandeelhouder.

Cie du Bois Sauvage: Bekendmaking van belangrijke deelneming per 3 december 2020 Gereglementeerde informatie