Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2020

RESULTATEN

  • Het bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de rëele waarde en waardeverminderingen bedraagt EUR 24,4 miljoen tegenover EUR 38,9 miljoen in 2019.
  • Nettoresultaat aandeel van de groep van EUR 14,4 miljoen tegenover EUR 62,7miljoen in 2019.

INTRINSIEKE WAARDE

  • De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt EUR 459 op 31 december 2020, tegenover EUR 467 op 31 december 2019.

DIVIDEND

  • Voorgesteld bruto dividend van EUR 7,80 per aandeel (zelfde als in 2019).

 

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2020