Communiqués de presse

Compagnie du Bois Sauvage maakt haar stemintenties bekend met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergaderingen van Recticel van 25 mei 2021

Een gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering van Recticel zullen worden gehouden op dinsdag 25 mei 2021.  In deze context wenst Compagnie du Bois Sauvage haar stemintenties mee te delen met betrekking tot de agendapunten van deze algemene vergaderingen. Compagnie du Bois Sauvage bevestigt dat zij de stemrechten verbonden aan haar Recticel-aandelen onafhankelijk zal uitoefenen.

Compagnie du Bois Sauvage heeft haar steminstructies reeds aan Recticel meegedeeld en heeft Recticel laten weten dat zij vóór alle agendapunten van deze algemene vergaderingen zal stemmen, met uitzondering van punt 1.3 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, waar Compagnie du Bois Sauvage tegen zal stemmen.

Punt 1.3 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Recticel beoogt de creatie van een nieuw toegestaan kapitaal dat gelijk is aan twintig (20) procent van het huidige geplaatste kapitaal, met het oog op het verrichten en/of financieren van strategische acquisities door de Recticel Groep.

Afgezien van het potentieel verwaterende karakter van een dergelijke maatregel voor alle aandeelhouders van Recticel, is Compagnie du Bois Sauvage van mening dat de invoering van dit toegestaan kapitaal in de huidige context een maatregel kan vormen om een eventueel bod of tegenbod waarvan de andere aandeelhouders van Recticel zouden kunnen profiteren, tegen te gaan.  Bovendien is het een van de verdedigingsmaatregelen die, indien zij zouden worden aangenomen, Greiner de mogelijkheid zou bieden de overeenkomst tot aankoop van de Recticel-aandelen van Compagnie du Bois Sauvage, te beëindigen.

Compagnie du Bois Sauvage maakt haar stemintenties bekend met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergaderingen van Recticel van 25 mei 2021