Industriële Participaties : NOËL GROUP

Deze Amerikaanse holding is gespecialiseerd in de extrusie van synthetische en bio-based materialen en de omvorming van technisch schuim, georganiseerd volgens drie kernactiviteiten: de vennootschap Nomaco LLC (100%-dochteronderneming) (www.nomaco.com) inclusief expansieverbindingen in schuim, speciale profielen uit geëxtrudeerd schuim, schuimcomponenten voor de meubelindustrie, net als nieuwe technologieën voor structureel schuim; de vennootschap Herc LLC (100%-dochteronderneming), die een innovatieve oplossing van recycleerbaar schuim aanbiedt ter vervanging van platen op houtbasis; en de vennootschap Magritte Holding (Vinventions LLC), de meest alomvattende leverancier van oplossingen om flessen te sluiten en van diensten aan wijnbouwers, aanwezig op 5 continenten (www.vinventions.com).

Ondanks het moeilijke economische klimaat, vooral door de hogere grondstofprijzen, lieten Nomaco en Herc LLC tegenover 2021 een aanzienlijke stijging van de geconsolideerde omzet optekenen, van USD 43,4 miljoen tot USD 49,7 miljoen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de groei van nieuwe producten en nieuwe technologieën. De vennootschappen hebben ook vooruitgang geboekt met hun benadering voor de ecologische duurzaamheid (‘environmental sustainability’) van hun producten.

Magritte Holding (Vinventions) sloot 2022 af met een netto-omzet van USD 174,4 miljoen, een stijging tegenover 2021 (USD 151,1 miljoen), ondanks een complexe algemene context, dankzij de aanhoudende groei in Italië en Duitsland van de Nomacorc-producten en schroefdoppen. Het nettoresultaat werd negatief beïnvloed door de forse toename van de energiekosten (een groot deel van de productie vindt plaats in Europa), een tekort aan grondstoffen, herstructureringsvoorzieningen voor zijn Duitse activiteiten en IFRS-aanpassingen voor de hyperinflatie in Argentinië. Daardoor zag Vinventions zich genoodzaakt de prijzen te verhogen, terwijl het ervoor moest zorgen dat de volumes op peil bleven. Bovendien ronde Vinventions in 2022 met succes de overname af van het Italiaanse Federfintech, en stak zo grote spelers in de schroefdopindustrie de loef af. Daardoor heeft het een van de doelstellingen verwezenlijkt, namelijk een omvangrijk platform opzetten in het veelbelovende schroefdopsegment. Door die overname belandt Vinventions in de top drie van bedrijven gespecialiseerd in flessluitingen wereldwijd en betreedt het ook de markt van
de sterkedranken, die aanzienlijke diversificatie- en groeimogelijkheden biedt.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (US GAAP)

(in miljoen USD)31/12/202231/12/2021 31/12/2020
Omzet (1)49,6843,42 34,37
Nettoresultaat Groep-9,440,36 -5,18
EBITDA-3,55-2,59 -0,56
Eigen vermogen Groep23,6931,77 33,02
Balanstotaal88,5667,0167,40
Uitgekeerde winst0,000.000,07
Aandelenbelang28,7030,72%30,72%

(1) Exclusief Vinventions, LLC, administratief verwerkt volgens de ‘equity’-methode.